Metalskilte

Det er Arbejdstilsynet & Redningsberedskabet, der beskriver brug af Brandskilte. (Teksten er tilpasset brug af Brandskilte) Arbejdstilsynet anvender "Skilte vedrørende ildslukningsmateriel" Her anvendes ordet brandskilte.

2.1. Brandskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer. De skal placeres umiddelbar i nærheden af arbejdspladsens Brandudstyr og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af Brandskiltet, ikke længere foreligger, skal Brandskiltet fjernes.

Kilde: Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994

3 vare(r)

pr. side

3 vare(r)

pr. side