Magnetbeslag til røgalarm med dobbelt klæbende tape

Kun 21 tilbage
Varenr.
601158

 Dobbeltklæbende tape 3M
 Hurtig opsætning uden skruer
 Hurtig nedtagning ved fejlalarm

49,94 kr. 39,95 kr.
Beskrivelse

Magnetbeslag til røgalarmer. Hvis du ikke ønsker, at skrue eller bore i loftet. Indeholder to magneter med selvklæbende tape, som monteres en på loftet og en på brandalarmen.

Placering af røgalarm
Korrekt placering er en af de vigtigste ting for at få en god brandbeskyttelse. Meget ofte bliver alarmen
anbragt på et vanskleligt tilgængeligt sted eller den fungerer ikke tilfredsstilllende.

♦  Der bør monteres mindst 1 røgalarm på hver af boligens etager.
♦  Monter røgalarm i alle soveværelser samt i alle opholdsrum
♦  I boliger med flere etager bør der monteres røgalarm i forbindelse med hvert soveværelser samt øverst i hver trappeopgang.
♦  I kældere uden soverum bør røgalarmen monteres nederst i trappeopgangen.
♦  I soveværelser hvor man sover med døren lukket bør der altid monteres røgalarm inde i værelset.
♦  Monter røgalarm i alle rum, hvor der er potentielle brandkilder.
♦  Monter røgalarm i en gang, hvis den er længere end 12 meter.
♦  Monter røgalarmen midt i loftet. Hvis dette ikke er muligt, så monter røgalar men på væggen, mindst 1 meter fra et hjørne og mindst 10-15cm fra loftet

RØGALARMEN BØR IKKE MONTERES PÅ FØLGENDE STEDER
♦  På køkkenet hvor røykpartikler fra stegning vil give falske signaler.
♦  I badeværelser hvor damp vil give falske signaler.
♦  I nærheden af vifter og ventilationskanaler hvor luftstrømmen kan hindra røgen i at nå frem til detektorkammeret.
♦  I nærheden af lyskilder og elektrisk udstyr som afgiver elektromagnetiske felter.
♦  I nærheden af pejs eller brændeovn med åben flamme.

Øverst i V formet loft, hvor luftlommen kan hindre at røgen ikke når frem til detektoren.
♦  I garager hvor udstødningsgas kan give falske alarmer.
♦  I støvede og forunenede områder hvor støv og skidt kan ødelægge detektoren.
♦  I rum med temperaturen under 4 grader celsius, eller i rum med store svingninger i temperaturen.

MONTERING
Skru fæstepladen fast på et valgt sted. Monter røgalarmen i beslaget ved at skrue med uret. Røgalarmen er udstyret med sikkerhedsanordning som gør at den ikke kan monteres i fæstepladen hvis batterierne ikke er monteret.


KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE
Kontrol udføres ved at trykke på testknappen i et par sekunder, røgalarmen svarer ved at gå i alarm.
Alarmsignalet skal lyde med fuld styrke ved testen.

♦  Test alle dine røgalarmer 1 gang om ugen ved at tryckke på testknappen.
♦  Test altid alle dine røgalarmer efter længere tids fravær fra hjemmet og altid når du kommer hjem fra ferie.
♦  Skift batteriet på alle røgalarmer 1 gang om året, eller ved signal om lav batterispænding.
♦  Fjern aldrig batteriet fra røgalarmen bortset fra ved batteriskift.
♦  Rengør alle dine røgalarmer 1 til 2 gange om året. Dette gøres ved at støvsuge detektorkammeret forsigtigt. Betnyt et mundstykke af plast.

BATTERISKIFT
Følgende batterityper kan anvendes: Zink/Klorid (Brunsten), Alkaliske eller Lithium. Almindelige brunstens-batterier holder 8-15 måneder, alkaliske batterier holder 12-24  åneder og Lithium batterier holder 5-10 år. Vær opmærksom på at ældre typer røgalarmer eller meget snavsede røgalarmer kan tappe batteriet hurtigere. Vær også opmærksam på at ustabile driftsforhold så som høj luftfugtighed og temperaursvingninger kan tappe batteriet hurtigere.

GARANTI
Alle Housegard røgalarmer levers med 5 års garanti mod fabrikationsfejl. (Gælder fra købsdato). Batteriet er IKKE dækket af garantien. Garantiansvaret er begænset til værdien af en tilsvarende røgalarm. Defekte røgalarmer kan returneres til forhandleren sammen med en beskrivelse af problemt. Godkendte reklamationer erstattes med en ny røgalarm af samme type. Ved reklamtion må kvittering som bekræfter købsdato vises.

ADVARSEL

♦  Det medfølgende batteri er ikke tilsluttet, husk altid at tilslutte batteriet.
♦  Test altid røgalarm umiddelbart efter montering.
♦  Røgalarm kan ikke fungere uden batteri. Fjern aldrig batteriet bortset fra når batteriet udskiftes med et nyt batteri. Test altid røgalarmen efter batteriskift.
♦  Eksplosionsfare hvis forkert batteri benyttes. Udskift kun batteriet med en tilsvarende variant.