Førstehjælpsskilte

Det er arbejdstilsynet, der beskriver brug af Førstehjælpsskilte. (Teksten er tilrettet brug førstehjælpsskilte)

2.1. Førstehjælpsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer. De skal placeres umiddelbar i nærheden af arbejdspladsens førstehjælpsudstyr og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af Førstehjælpsskiltet, ikke længere foreligger, skal Førstehjælpsskiltet fjernes.

Kilde: Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994

18 vare(r)

pr. side

18 vare(r)

pr. side