Faneskilte

Det er arbejdstilsynet og Redningsberedskabet, der beskriver brug af Sikkerhedsskiltning.

2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af  Sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.

Kilde: Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994

13 vare(r)

pr. side

13 vare(r)

pr. side