Advarselsskilte

Det er Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen, der beskriver brug af Advarselsskilte. (Teksten er tilpasset brug af Advarselsskilte)

2.1. Advarselsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af Advarselsskiltet, ikke længere foreligger, skal Advarselsskiltet fjernes.

Kilde: Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994

29 vare(r)

pr. side

 • Giftige stoffer

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Kran i arbejde

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Brandfarlige stoffer, eller høj temperatur

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Brandnærende stoffer

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Eksplosionsfarlige stoffer

  Priser fra: Ekskl. moms: 16,00 kr Inkl. moms: 20,00 kr
 • Eksplosionsfarligt område

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Klemningsfare

  Priser fra: Ekskl. moms: 12,00 kr Inkl. moms: 15,00 kr
 • Trykflaske

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Varm overflade

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Ætsende stoffer

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Pas på kørende transport

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Farlig elektrisk spænding

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Giv agt

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Skadelige eller irriterende stoffer

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Tv-overvågning

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Ætsende stoffer med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Ætsende stoffer afkalkning igang

  Ekskl. moms: 12,00 kr Inkl. moms: 15,00 kr
 • Trykflaske med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 12,00 kr Inkl. moms: 15,00 kr
 • Trykflaske med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Trykflaske - Tekstskilt

  Priser fra: Ekskl. moms: 8,00 kr Inkl. moms: 10,00 kr
 • Trykflaske fjernes ved brand - Tekstskilt

  Priser fra: Ekskl. moms: 8,00 kr Inkl. moms: 10,00 kr
 • Højspænding med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Strømførende del

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Eksplosionsfarligt område se klassifikationsplan

  Ekskl. moms: 24,00 kr Inkl. moms: 30,00 kr
 • Giftige stoffer med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Høj Temperatur med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Brandfarlige stoffer med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Skadelige stoffer med tekst

  Priser fra: Ekskl. moms: 10,00 kr Inkl. moms: 12,50 kr
 • Irriterende stoffer med tekst

  Ekskl. moms: 12,00 kr Inkl. moms: 15,00 kr

29 vare(r)

pr. side